Program İçeriği ve Özellikleri

Program Özellikleri

 • Personel Modülü : Personel Tanımları, Telefon Numarası, İşe Başlama Tarihi, Yevmiye Ücreti, Mesai Ücreti, Bağlı Bulunduğu Taşeron, Adresi, TC Kimlik Numarası, Doğum Taihi, SSK Bilgileri, Çalıştığı Şantiyeler. Personel Puantaj Cetveli, Mesai Takipleri, Avans, Ödeme, Kesinti Takipleri. Personelleri birden fazla şantiyede çalışıyorsa ayrı ayrı yada toplu olarak hesaplarının takibi.
 • Şantiye Modülü : Şantiye Tanımı ,Şantiye Hakediş, Gelir, Gider, Personel Yevmiyeleri, Puantaj bağlantısı ve mesai bağlantısı. Program genelinde tüm modüllerle tam entegrasyon.
 • Taşeron Modülü : Taşeron Tanımı ,Taşeronlara Ödeme/Avans ve Hakediş Girişleri. Taşeron Personellerinin takibi. Taşeronların şantiyelerle bağlantıları ve şantiyelerden ödemelerinin Takibi.
 • Cari Hesap / Stok Modülü : Şantiyelere alım yaptığınız tüm stokların takibi, C/H Ödeme , fatura ve irsaliye bilgilerinin takibi.
 • Çek Modülü : Santiye, Taşeron, Personel, Cari Hesaplardaki nakit para akışının yanında çek alımı ve çek çıkışlarının takibi için tam entegrasyonlu çek modülü. Gelen çekler, Firma çekleri ile bunların portföy, tahsil ve ciro işlemlerinin takibi
 • Gelir/Gider Grupları : Gelir ve gider kayıtlarını gruplayabileceğimiz alanlar
 • Puantaj Cetveli : İşçileri şantiye ve taşeron bazında listeleyerek belirtilen ay ve gün için tam, yarım yevmiye ile mesai saati girişi, işçilere avans ve kesinti girişi, i işçinin durum cetveli, Şantiye Durum cetveli
 • Şantiye Hakediş : Şantiyelere yaptığınız işleri detaylı girişi
 • Taşeron Hakediş : Taşeronlara yaptırdığınız işlerde taşeron hakedişlerini takibi

Program İçeriği Hakkında

 • Personel Tanımları > Avans ve Ödeme Girişleri (Nakit /Havale/Çek) / Puantaj ve Mesai Takibi. Personel detaylı işlem toplamları (aylık ve şantiye grubulu)
 • Şantiye Tanımları > Şantiye Gelir/Gider, Hakediş girişleri .İşlem Toplamları ve Analizleri (Analiz içeriği : Hakediş , Gelir,Gider Prrsonel hakediş ve ödemeleri Fatura giriş toplamları ve ödemeleri)
 • Hareket Grubu Tanımları > Gelir ve Giderlerin Gruplara göre ayrılması için tanımlar
 • Taşeron Tanınmları > Taşeron hakediş avans ve ödemeleri ile bunların rapor ve analizleri
 • C/H Tanımları > Mal alımı yaptığımız firmaların tanımı, bunlardan gelen irsaliye ve faturaların girişleri, irsaliyelerin faturalanması, tahsilat ve ödeme işlemlerinin nakit, çek yada havale ile girişleri.
 • Stok Tanımları > Alım yapılan stokların tanımları, stok bazlı fiyat artışının takibi ve stok alım toplamlarının cari ve şantiye bazlı raporlanması
 • Çek İşlemleri > Gelen çeklerin listesi, bu çeklerin ciro ve tahsil bilgilerinin görüntülenmesi ve tahsil işlemlerinin hızlı girişi
 • Teklif Yönetimi > Firmalara verilen tekliflerin takibi, teklif hazılarma, hazılanan teklifi toplam yada birim fiyat bazlı verilmesi için 3 adet ayrı teklif tasarım bölümü

Raporlar

 • Rapor menüsünde verilen kriterlere uygun raporların ön izlemesi ve yazdırılması sağlanır.
 • Personel Puantaj Durumu: Seçilen personelin tüm puantajlarının, kesintilerinin ve ödemelerin aylık ve alt toplamlı bakiye şeklinde görüntülenmesi
 • Personeller Genel Durum : Tüm personellerin toplam olarak yevmiye tutarı ve sayısı, mesai tutarı ve sayısı, avans ve kesinti toplamı ile bakiyeleri.
 • Şantiye Puantaj Toplamları : Şantiyeye yapılan toplam yemiye mesai sayıları ve bunların tutarlarının aylık olarak alunması
 • Personel Yevmiye & Mesai Hareketleri: Seçilen personelin detaylı olarak çalıştıgün ve mesai tutarı ve hangi şantiyede çalıştığı bilgisi
 • Şantiyeler Gelir / Gider Raporu : Şantiye gelir ve gider hareketlerinin raporlanması
 • Taşeron Hakediş Raporu : Taşeronlara işlenen hakedişlerin tarih ve ve şantiye bazlı raporlanması
 • Taşeron Hareket Raporu: Taşeronların hakediş ve ödemelerinin gelir ve gider bazlı raporlanması
 • Şantiye Analiz Raporu: Tüm Şantiyerin; Proje maliyeti alınan mdemeler, toplamlam giderler, personel giderleri, fatura alım toplamları ve kar bilgilerinin raporunun listesi
 • Kasa Hareket Raporu; Şantiyelerden alınan ödemeler ve yapılan giderler, cari hesap tahsilat ve ödeleri, taşeron ödemeleri ve personel ödemelerinin kasa ile bağlantısından oluşan kayıtların listelenmesi

Parametreler

 • Kullanıcı tanımlarında; programa girişteki kullanıcı tanımı ve şifreleri belirlenir.
 • Her kayıt girişi ve düzenleme işleminde o kaydı ekleyen yada düzenleyen kullanıcı bilgisi tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir
 • Program dahilinde tüm listelerin yazdırılması ve excele aktarılması.
 • Önceden girilen ve daha sonradan değişmesi gereken yevmiye ve mesai ücrelerinin toplu güncellenmesi.
 • Kullanıcı tanımı ve detaylı yetkilendirme.
 • Program verilerinin otomatik olarak yedeklenip mail adresinize atılması.
 • Her kullanıcıya özel program ayarları ve gelişmiş menü yetkileri verilir.Bu menü yetkilerinde silme ekleme düzeltme yetkisi yanında tüm detay menülerinde kısıtlanabilir.

Genel Olarak

 • Tüm listeleme ekranlarında kullanılan Excel'e benzer grid sisteminde tüm alanlarda filtreleme ve gruplama işlemi yapılabilir
 •  İstenirse herhangi bir listeleme ekranında kullanılmayan bir alan kaldırılabilir ve listeler özelleştirilebilir
 • Tüm listeler detay menüsündeki Excel'e aktar komutu ile xls formatına dönüştürülebilir.
 • Program içindeki tüm özelleştirmeler kaydedilir ve sonra aynı ayarların yüklenmesi sağlanır
 • Programımız güçlü veri tabanı MySQL sayesinde verilerinizin güvenliği ve sağlamlığını %99.9 garanti altında tutar.
 • Donanım arızaları hariç elektrik kesilmelerinden etkilenmez
 • Programa farklı ofislerinizden internet üzerinden erişebilir, tıpkı ofisinizdeki gibi çalışabilirsiniz. İstenirse farklı ofislerden online çalışma imkanı sunar

Ekran Görüntüleri